บริหารคนอย่างเหนือชั้น = The Boss /

อดุลย์ รัตนมั่นเกษม, ผู้แปล

Other Authors: อดุลย์ รัตนมั่นเกษม
Format: BOOKS
Language:
Published: กรุงเทพฯ : นานมี, 2536
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: การบริหารงานบุคคล
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Thai Stack (2nd Fl.)

Call Number: HF5549.2.T5 บ228
Copy 1
Available