มาตรฐานและแบบก่อสร้างอาคารชั่วคราวสำหรับคนงานก่อสร้างและสถานรับเลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียน /

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

No Cover Image
Corporate Author: วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
Format: BOOKS
Language:
Published: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2537
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.
Subjects: การก่อสร้าง
การออกแบบและการก่อสร้าง
การออกแบบอาคาร
การออกแบบสถาปัตยกรรม
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Thai Stack (2nd Fl.)

Call Number: TH2031 ว755ม2
Copy 5
Available
Copy 4
Available
Copy 3
Available

Call Number: TH2031 ว755ม2
Copy 1
Not available
Copy 2
Not available