บทคัดย่อผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปี 2537 =

Resecarch abstracts Silpakorn University 1994.

Corporate Author: มหาวิทยาลัยศิลปากร. สถาบันวิจัยและพัฒนา
Format: RESEARCH
Language:
Published: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2537
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: มหาวิทยาลัยศิลปากร -- วิจัย
วิจัย -- สาระสังเขป
สถาบันอุดมศึกษา -- วิจัย--สาระสังเขป
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: Z5055.T5S5 ศ529บ 2537
Copy 1
Available