งานทดสอบวัสดุอุตสาหกรรม /

เรียบเรียงโดย มานพ ตันตระบัณฑิตย์

Main Author: มานพ ตันตระบัณฑิตย์
Format: BOOKS
Language:
Published: กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี [ไทย-ญี่ปุ่น]ูแ2537,
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.
Subjects: วัสดุอุตสาหกรรม
การจัดการอุตสาหกรรม
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: TS195.8 ม443ง3
Copy 1
Available