พระราชกรณียกิจ :

ระหว่างเดือน ตุลาคม 2522 - กันยายน 2523 /

สำนักราชเลขาธิการ

No Cover Image
Corporate Author: สำนักราชเลขาธิการ
Format: REFFERENCE
Language:
Published: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช, 2526
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: ภูมิพลอดุลยเดช, -- พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, -- 2470-2559
พระราชกรณียกิจ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Reference (2nd Fl.)

Call Number: DS586 ร426พ
Copy 1
Available
Copy 2
Available