ประมวลพระราชดำรัสและพระบรมราโชวาทที่พระราชทานในโอกาสต่าง ๆ ตั้งแต่เดือน พ.ค. 2520 - เดือน ส.ค. 2535 จัดพิมพ์เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ วันที่ 12 สิงหาคม 2535 /

สำนักราชเลขาธิการ

No Cover Image
Corporate Author: สำนักราชเลขาธิการ
Format: BOOKS
Language:
Published: กรุงเทพฯ : อมรินทร์ พริ้นติ้ง กรุ๊ฟ, 2535
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ, –– สมเด็จพระนางเจ้า, –– 2475-
พระราโชวาท
พระราชดำรัส
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Reference (2nd Fl.)

Call Number: PN6129.T5 ร426ป
Copy 1
Available