พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 [แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2538] พระราชบัญญัติ เงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ. 2538 /

รวมรวมโดยนคร พจนวรพงษ์, อุกฤษ พจนวรพงษ์

Other Authors: นคร พจนวรพงษ์, อุกฤษ พจนวรพงษ์
Format: BOOKS
Language:
Published: กรุงเทพฯ : ฟิสิกส์เซ็นเตอร์, 2538
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: ข้าราชการพลเรือน -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Physical Description: 178 หน้า ; 26 ซม.
ISBN: 9747413345