การเปรียบเทียบความเข้าใจในการอ่านของนักเรียนชั่นประถมศึกษาปีที่ 5 โครงการเล่าเรื่องจากหนังสือกับการใช้เกมการอ่านเป็นกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน /

เยาวภา พิมทนต์

No Cover Image
Main Author: เยาวภา พิมทนต์
Format: BACHELOR PROJECT
Language:
Published: 2536
Thesis Information: ปริญญานิพนธ์ [กศ.ม.]--ม.บูรพา, 2536.
Subjects: การอ่าน
การอ่านขั้นประถมศึกษา
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: LB1573.7 ย544ก 2536
Copy 1
Available