เจ้าผู้ปกครอง = The prince /

แมคเคียเวลลี นิโคโล ; สมบัติ จันทรวงศ์, ผู้แปล

Main Author: แมคเคียเวลลี, นิโคโล
Other Authors: สมบัติ จันทรวงศ์
Format: BOOKS
Language:
Published: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: กษัตริย์และผู้ครองนคร
รัฐศาสตร์
รัฐ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Thai Stack (2nd Fl.)

Call Number: JA86 น554จ
Copy 2
Available
Copy 1
Available