พฤติกรรมสอนคณิตศาสตร์ของครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับ 10 อันดับแรก และ 10 อันดับสุดท้าย ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี /

สัมพันธ์ ประชุมเวช

No Cover Image
Main Author: สัมพันธ์ ประชุมเวช
Format: THESIS
Language:
Published: 2536
Subjects: คณิตศาสตร์ –– การศึกษาและการสอน
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: QA11.A2 ส612พ 2536
Copy 1
Available