วรรณกรรมนิทานพื้นบ้านอีสาน เรื่องจำปาสี่ต้น /

อรพรรณ ห้อยสังวาลย์

No Cover Image
Main Author: อรพรรณ ห้อยสังวาลย์
Format: BACHELOR PROJECT
Language:
Published: 2538
Thesis Information: ปริญญานิพนธ์ [ศศ.ม.]--ม.มหาสารคาม, 2538.
Subjects: นิทานพื้นเมือง
นิทานปรัมปรา
วรรณกรรมไทย -- (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
จำปาสี่ต้น -- นิทาน
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: PN3437 อ332ว
Copy 1
Being repaired Quick Book