การปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ของคณะทำงานประชาสัมพันธ์การศึกษา การศาสนา และการวัฒนธรรมจังหวัด:

ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดกาฬสินธุ์และจังหวัดอุดรธานี /

พิสมัย แพ่งนุเคราะห์

No Cover Image
Main Author: พิสมัย แพ่งนุเคราะห์
Format: THESIS
Language:
Published: 2537
Subjects: การประชาสัมพันธ์
อุดรธานี –– การประชาสัมพันธ์
กาฬสินธุ์ –– การประชาสัมพันธ์
การบริหารรัฐกิจ –– การประชาสัมพันธ์
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: HM263 พ773ก 2537
Copy 1
Available