ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายระหว่างประเทศ = Introduction to international law /

ดำรง ธรรมารักษ์

Main Author: ดำรง ธรรมารักษ์
Format: BOOKS
Language:
Published: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2537
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: กฎหมายระหว่างประเทศ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Thai Stack (2nd Fl.)

Call Number: JX991 ด491ค
Copy 1
Available