การศึกษาความสนใจและแนวการอ่านหนังสือของนักเรียนอายุ 13-18 ปี ในโรงเรียนรัฐบาล จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ /

เอกรินทร์ สุนทรพงศ์

No Cover Image
Main Author: เอกรินทร์ สุนทรพงศ์
Format: BACHELOR PROJECT
Language:
Published: 2516
Thesis Information: ปริญญานิพนธ์ (กศ.ม.)--วิทยาลัยวิชาการศึกษา
Subjects: หนังสือและการอ่าน
Online Access: หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบาญ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทที่ 5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบาญ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทที่ 5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: Z1003 อ881ก 2516
Copy 2
Available