บทคัดย่อวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2525-29 = Master's thesis abstracts 1983-84 /

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

No Cover Image
Other Authors: มหาวิทยาลัยขอนแก่น. บัณฑิตวิทยาลัย
Format: THESIS
Language:
Published: ขอนแก่น : มหาวิทยาลัย, 2527
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: วิทยานิพนธ์ -- สาระสังเขป
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: Z5055.T5K6 บ125 2527
Copy 1
Library use only