ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับมลายูในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น /

ทวีศักดิ์ ล้อมลิ้ม

No Cover Image
Main Author: ทวีศักดิ์ ล้อมลิ้ม
Format: BOOKS
Language:
Published: กรุงเทพฯ : แพร่พิทยา, 2516
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: ไทย –– การสัมพันธ์กับต่างประเทศ –– มาเลเซีย, สหพันธ์
มาเลเซีย –– การสัมพันธ์กับต่างประเทศ –– ไทย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Thai Stack (2nd Fl.)

Call Number: JX1579.5 ท229ค 2516
Copy 6
Available
Copy 4
Available
Copy 1
Available

Call Number: JX1579.5 ท229ค 2516
Copy 3
Not available
Copy 5
Not available
Copy 2
Not available