การศึกษาเปรียบเทียบเด็กไทยเชื้อชาติไทยกับเด็กไทยเชื้อชาติจีนเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างความเข้าใจในการอ่าน การรับรู้ทางสายตา และแบบการคิดให้เหตุผลตามหลักการอนุรักษ์ของเพียเจท์ ในระดับชั้น ป.1-ป.5 /

ดวงเดือน ศาสตรภัทร์

No Cover Image
Main Author: ดวงเดือน ศาสตรภัทร์
Format: THESIS
Language:
Published: 2515
Subjects: การศึกษาเรื่องเด็ก
Online Access: หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบาญ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบาญ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บรรณานุกรม
ภาคผนวก

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: LB1050.45 ด175ก 2515
Copy 2
Available