ผลของการใช้สิ่งช่วยในการจัดความคิดรวบยอดชนิดโสตสัมผัสแบบต่าง ๆ ก่อนการเสนอสไลด์เทปที่มีต่อผลการเรียนรู้และความคงทนในการเรียนรู้ /

เกษม สุริยวงศ์

No Cover Image
Main Author: เกษม สุริยวงศ์
Format: THESIS
Language:
Published: 2523
Subjects: การเรียนรู้ (จิตวิทยา)
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: BF318 ก786ผ 2523
Copy 1
Available