« Back to Record

Record Citations

APA Citation

เจียมจิต ห้าวหาญ. (2522). การส่งเสริมความเข้าใจในการอ่านและความคงทนในการจำโดยใช้วิธีนำเรื่องสามแบบ.

MLA Citation

เจียมจิต ห้าวหาญ. การส่งเสริมความเข้าใจในการอ่านและความคงทนในการจำโดยใช้วิธีนำเรื่องสามแบบ. 2522.

Warning: These citations may not always be 100% accurate.