การศึกษาเปรียบเทียบการพัฒนาการคิดหาเหตุผลตามหลักตรรกศาสตร์ในขั้นปฏิบัติการด้วยนามธรรมและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของเด็กไทยในเมืองและชนบท /

สุรินทร์ ผลกล้วย

No Cover Image
Main Author: สุรินทร์ ผลกล้วย
Format: THESIS
Language:
Published: 2524
Subjects: ความคิดและการคิด
เด็ก –– จิตวิทยา
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: BF441 ส861ก 2524
Copy 2
Available
Copy 1
Available