ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถภาพสมองด้านการคิดเอกนัยทางสัญญลักษณ์ตามทฤษฎี โครงสร้างทางสมองของกิลฟอร์ดกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน /

ประเสริฐ สมพงษ์ธรรม

No Cover Image
Main Author: ประเสริฐ สมพงษ์ธรรม
Format: THESIS
Language:
Published: 2524
Subjects: การวัดผลทางการศึกษา
ความคิดและการคิด
สมรรถภาพทางสมอง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
  • Be the first to leave a comment!