การศึกษาเปรียบเทียบพัฒนาการทางความคิดในขั้นปฏิบัติการด้วยรูปธรรม เกี่ยวกับสังกัปด้านเรขาคณิตของเด็กในเมืองและชนบท /

ชัยรัตน์ อุดมเดชะ

No Cover Image
Main Author: ชัยรัตน์ อุดมเดชะ
Format: BACHELOR PROJECT
Language:
Published: 2522
Thesis Information: ปริญญานิพนธ์ [กศ.ม.]--มศว.ประสานมิตร
Subjects: เด็ก -- จิตวิทยา
ความคิดและการคิด
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: BF441 ช424ก 2522
Copy 1
Available
Copy 2
Available