ทางสายไมตรี:

ประมวลเอกสารจดหมายเหตุ การเสด็จ ฯ เยือนต่างประเทศของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พ.ศ. 2516-2536 = Friendship route /

กระทรวงการต่างประเทศ

No Cover Image
Corporate Author: กระทรวงการต่างประเทศ
Format: BOOKS
Language:
Published: กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2537
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, –– สมเด็จพระ, –– 2498-
พระราชกรณียกิจ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Reference (2nd Fl.)

Call Number: DS578.32.ท56 ก452ท
Copy 1
Available
Copy 2
Available