การศึกษาปัญหาการบริหารงานวิชาการของวิทยาลัยอาชีวศึกษาในประเทศไทยตามทัศนะของผู้บริหารวิทยาลัย = A study of problems on the academic administration of the vocational college... /

สมจิตต์ กะระณา

No Cover Image
Main Author: สมจิตต์ กะระณา
Format: BACHELOR PROJECT
Language:
Published: 2530
Thesis Information: ปริญญานิพนธ์ [กศ.ม.]--มศว.สงขลา, 2530.
Subjects: การศึกษา -- การบริหาร
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: LC1047.T5 ส236ก 2530
Copy 1
Available