อุดมคติเกี่ยวกับผู้นำในวรรณกรรมอีสานประเภทวรรณกรรมคำสอน = Ideals relsting to leaders in didactic literature /

ชัยณรงค์ โคตะนนท์

No Cover Image
Main Author: ชัยณรงค์ โคตะนนท์
Format: BACHELOR PROJECT
Language:
Published: 2533
Thesis Information: ปริญญานิพนธ์ (กศ.ม.)--มศว.มหาสารคาม, 2533.
Subjects: วรรณกรรมพื้นบ้าน -- ไทย -- (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
ผู้นำ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: PL4221 ช383อ 2533
Copy 1 Quarantine