วิเคราะห์วัจนสารและอวัจนสารจากการสื่อสารของตัวละครในวรรณกรรมท้องถิ่นภาคใต้เรื่องมโนหรานิบาต ฉบับวัดมัชฉิมาวาส สงขลา = An analysis of verbal and non-verbal message for characters'... /

วุฒิชัย เพชรสุวรรณ

No Cover Image
Main Author: วุฒิชัย เพชรสุวรรณ
Format: BACHELOR PROJECT
Language:
Published: 2534
Thesis Information: ปริญญานิพนธ์ (ศศ.ม.)--มศว.สงขลา, 2534.
Subjects: การสื่อสาร
การสื่อทางภาษา
การสื่อสารโดยไม่ใช้คำพูด
วรรณกรรมพื้นเมือง -- ไทย -- การวิเคราะห์
มโนหรานิบาต -- การวิเคราะห์
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: PN1008.T5 ว865ว 2534
Copy 1
Available