สถานภาพและบทบาทของสตรีไทยภาคใต้ : ศึกษาจากหนังสือบุคประเภทนิทานประโลมโลก = Status and role of southern Thai woman : A study from literary romances in "Nangsue Bud" /

นิตยา จันทวงศ์

No Cover Image
Main Author: นิตยา จันทวงศ์
Format: BACHELOR PROJECT
Language:
Published: 2532
Thesis Information: ปริญญานิพนธ์ (กศ.ม.)--มศว.สงขลา, 2532.
Subjects: สตรี -- ไทย -- (ภาคใต้)
สตรีในวรรณคดี
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Item Description: ฉบับพิมพ์ดีด [ฉบับถ่ายสำเนา]
Physical Description: 210 แผ่น ; 27 ซม.