สถานภาพและบทบาทของสตรีไทยภาคใต้ : ศึกษาจากหนังสือบุคประเภทนิทานประโลมโลก = Status and role of southern Thai woman : A study from literary romances in "Nangsue Bud" /

นิตยา จันทวงศ์

No Cover Image
Main Author: นิตยา จันทวงศ์
Format: BACHELOR PROJECT
Language:
Published: 2532
Thesis Information: ปริญญานิพนธ์ (กศ.ม.)--มศว.สงขลา, 2532.
Subjects: สตรี -- ไทย -- (ภาคใต้)
สตรีในวรรณคดี
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: HQ1750.55 น577ส 2532
Copy 1
Available