การศึกษาประสิทธิภาพของชุดการสอนประกอบหลักสูตรชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 วิชาสังคมศึกษาที่สร้างขึ้นโดยวิธีวิเคราะห์ระบบให้สัมพันธ์กับลักษณะความเป็นอยู่และปัญหาชนบทภาคกลาง = An efficiency study of instructional packages for pratom II social studies curriculum... /

ไพศาล สมกิจศิริ

No Cover Image
Main Author: ไพศาล สมกิจศิริ
Format: BOOKS
Language:
Published: 2519
Subjects: สังคมศึกษา –– การศึกษาและการสอน
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Thai Stack (2nd Fl.)

Call Number: H62.5.T5 พ997ก 2519
Copy 1
Available