การปฏิบัติงานพัฒนาชนบทของศึกษาธิการอำเภอ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ = The performance of rural development of Amphoe education superintendents in the northeast /

นุกูล ลือนาม

No Cover Image
Main Author: นุกูล ลือนาม
Format: BACHELOR PROJECT
Language:
Published: 2535
Thesis Information: ปริญญานิพนธ์ (กศ.ม.(การบริหารการศึกษา))--มศว.มหาสารคาม, 2535.
Subjects: การพัฒนาชนบท -- ไทย -- (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
ศึกษาธิการอำเภอ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: LB2831.724.T5 น722ก 2535
Copy 1
Available