พฤติกรรมการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการสุขาภิบาลกุดหว้า อำเภอกฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ. 2532 = The voting behaviors of the committee of the Kut Wa Sanitation, Amphoe Kuchinarai, Kalasin, 1989 /

อภิสิทธิ์ กุลธวัชศิริ

No Cover Image
Main Author: อภิสิทธิ์ กุลธวัชศิริ
Format: BACHELOR PROJECT
Language:
Published: 2534
Thesis Information: ปริญญานิพนธ์ (ศศ.ม.(ไทยคดีศึกษา เน้นสังคมศาสตร์))--มศว.มหาสารคาม, 2534.
Subjects: การเลือกตั้ง -- กาฬสินธุ์ -- ไทย -- (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
การลงคะแนนเสียง -- พฤติกรรม -- ไทย -- (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: JQ1749.A5 อ269พ 2534
Copy 1
Available