พฤติกรรมการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาจังหวัด เขตอำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น พ.ศ. 2533 = The behaviors towards voting for provincial council members, in Amphoe Chonnabot, Khon Kaen, 1990 /

อำนาจ ผงษา

No Cover Image
Main Author: อำนาจ ผงษา
Format: BACHELOR PROJECT
Language:
Published: c2535.
Thesis Information: ปริญญานิพนธ์ (ศศ.ม.(ไทยคดีศึกษาเน้นสังคมศาสตร์))--มศว.มหาสารคาม, 2535.
Subjects: การเลือกตั้ง -- ขอนแก่น -- ไทย -- (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
การลงคะแนนเสียง -- พฤติกรรม -- ไทย -- (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: JQ1749.A5 อ686พ 2535
Copy 1
Available