การศึกษากฎหมายที่พบในจังหวัดมหาสารคาม = A study of folk laws found in Maha Sarakham /

สุเทพ สื่อสัมฤทธิ์

No Cover Image
Main Author: สุเทพ สื่อสัมฤทธิ์
Format: BACHELOR PROJECT
Language:
Published: 2534
Thesis Information: ปริญญานิพนธ์ (ศศ.ม.)--มศว.มหาสารคาม, 2534.
Subjects: กฎหมาย -- มหาสารคาม -- ไทย -- (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: KPT68 ส781ก 2534
Copy 1
Available