การศึกษาความผิดทางวินัยของข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยระหว่างปี พ.ศ. 2522-2527 ==

A study of disciplinary offences an committed by University Covil Government Officials between 1979-1984 A.D. /

สมศรี จันทรชิต

No Cover Image
Main Author: สมศรี จันทรชิต
Format: BACHELOR PROJECT
Language:
Published: 2529
Thesis Information: ปริญญานิพนธ์ [กศ.ม.]--มศว.พิษณุโลก, 2529.
Subjects: ข้าราชการพลเรือน -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
Online Access: หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบาญ
บทที่1
บทที่2
บทที่3
บทที่4
บทที่5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบาญ
บทที่1
บทที่2
บทที่3
บทที่4
บทที่5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: JQ1746 ส279ก 2529
Copy 2
Available
Copy 1
Available