กลุ่มการเมืองกับการพัฒนาชนบท : ศึกษาเฉพาะกรณี บ้านคำไหล อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม = Political groups and and rural development : A case study of Ban Khom Lai, Amphae Na Chuak, Maha Sarakham /

สุรินทร์ ภูสิงห์

No Cover Image
Main Author: สุรินทร์ ภูสิงห์
Format: BACHELOR PROJECT
Language:
Published: 2533
Thesis Information: ปริญญานิพนธ์ [ศศ.ม.]--มศว.มหาสารคาม, 2533.
Subjects: การปกครองท้องถิ่น -- ไทย -- (ภาคตะวันออกเฉียงหนือ)
การพัฒนาชนบท -- ไทย -- (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: HN700.55 ส861ก 2533
Copy 1
Available