การดำเนินการใช้หลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 [ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533] ของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักการประถมศึกษา จังหวัดสุรินทร์ /

สงกรานต์ หล่อวัตร

No Cover Image
Main Author: สงกรานต์ หล่อวัตร
Format: THESIS
Language:
Published: 2537
Subjects: หลักสูตร –– การบริหาร
โรงเรียนประถมศึกษา –– หลักสูตร –– สุรินทร์
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Item Description: ฉบับพิมพ์ดีด [ฉบับถ่ายสำเนา]
Physical Description: 178 แผ่น ; 30 ซม.