การศึกษาเปรียบเทียบการปฏิบัติงานของประธานกลุ่มโรงเรียนประถมศึกษาที่เป็นจริงที่พึงประสงค์ตามทรรศนะของกรรมการกลุ่มโรงเรียนและครูวิชาการกลุ่ม สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดลำปาง=

A comparative study of the actual and expected performance of elementary school cluster head as perceived by committee members, and the academic teachers members under the office of provincial primary education, lampang /

ธีรพจน์ รินคำ

No Cover Image
Main Author: ธีรพจน์ รินคำ
Format: THESIS
Language:
Published: 2530
Subjects: การศึกษา –– การบริหาร
Online Access: หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบาญ
บทที่1
บทที่2
บทที่3
บทที่4
บทที่5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบาญ
บทที่1
บทที่2
บทที่3
บทที่4
บทที่5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: LB2805 ธ631ก 2530
Copy 1
Available
Copy 2
Available

MainCB, Thai Stack (2nd Fl.)

Call Number: LB2805 ธ631ก 2530
Copy 3
Available