การศึกษาคะแนนจุดตัดที่ได้จากวิธีโลจิกสติก โลจิสติกประยุกต์ นีเดลสกี และนีเดลสกีประยุกต์=

A study of cut-off scores by using logisic, applied logistic, nedelsky and applied nedelsky methods /

ทรงศรี ตุ่นทอง

No Cover Image
Main Author: ทรงศรี ตุ่นทอง
Format: BACHELOR PROJECT
Language: Thai
Published: 2533
Thesis Information: ปริญญานิพนธ์ (กศ.ม.(การวัดผลการศึกษา))--มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒพิษณุโลก, 2533.
Subjects: การวัดผลทางการศึกษา
Online Access: หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบาญ
บทที่1
บทที่2
บทที่3
บทที่4
บทที่5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบาญ
บทที่1
บทที่2
บทที่3
บทที่4
บทที่5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: LB3051 ท148ก 2533
Copy 1
Available
Copy 3
Available
Copy 2
Available