ปัญหาการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศของสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ /

สุวิทย์ พลสาย

No Cover Image
Main Author: สุวิทย์ พลสาย
Format: THESIS
Language:
Published: 2537
Subjects: สำนักงานการประถมศึกษา –– ไทย (ภาคตะวัตนออกเฉียงเหนือ)
ระบบการจัดเก็บและค้นคืนสารสนเทศ
ข้อมูล –– การเก็บและรักษา
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Item Description: ฉบับพิมพ์ดีด [ฉบับถ่ายสำเนา]
Physical Description: 153 แผ่น ; 28 ซม.