ปัญหาการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศของสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ /

สุวิทย์ พลสาย

No Cover Image
Main Author: สุวิทย์ พลสาย
Format: THESIS
Language:
Published: 2537
Subjects: สำนักงานการประถมศึกษา –– ไทย (ภาคตะวัตนออกเฉียงเหนือ)
ระบบการจัดเก็บและค้นคืนสารสนเทศ
ข้อมูล –– การเก็บและรักษา
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: LB2805 ส881ป
Copy 1
Available