การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่องโรคเอดส์ โดยวิธีสอนด้วยการ์ตูนสีและวิธีสอนปกติ /

สมเกียรติ ชูกิจไพศาล

No Cover Image
Main Author: สมเกียรติ ชูกิจไพศาล
Format: THESIS
Language:
Published: 2538
Subjects: กลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต –– การศึกษาและการสอน
ผลสัมฤษธิ์ทางการเรียน
โรคเอดส์ –– การศึกษาและการสอน
การศึกษาขั้นประถม –– การศึกษาและการสอน
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: RA440.3.T5 ส232ก
Copy 1
Available