การศึกษาวัฒนธรรมชาวไทยเชื้อสายรามัญ ตำบลสลุย อำเภอท่าแชะ จังหวัดชุมพร /

รัชดาวัลย์ จันทรวงศ์

No Cover Image
Main Author: รัชดาวัลย์ จันทวงศ์
Format: BACHELOR PROJECT
Language:
Published: 2538
Thesis Information: ปริญญานิพนธ์ [ศศ.ม.]--มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2538.
Subjects: รามัญ -- วัฒนธรรม
ชาวไทย -- วัฒนธรรม
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: DS570.R3 ร321ก
Copy 1
Available