พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พุทธศักราช 2518 [แก้ไขเพิ่มเติมตามประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 19 และฉบับที่ 2, 3, 4 และฉบับที่ 5] /

ประดิษฐ์ ฮวบเจริญ ; คณะเก้าบัณฑิต, ผู้รวบรวม

No Cover Image
Other Authors: ประดิษฐ์ ฮวบเจริญ, คณะเก้าบัณฑิต
Format: BOOKS
Language:
Published: กรุงเทพฯ : อักษรบัณฑิต, 2531
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: ข้าราชการพลเรือน -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
ข้าราชการพลเรือน -- การสอบแข่งขัน
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Thai Stack (2nd Fl.)

Call Number: JQ1746.A512 พ371 2531
Copy 1
Available