ปุจฉา-วิสัชนาทางวินัยตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2518 /

สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.

No Cover Image
Corporate Author: สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.
Format: BOOKS
Language:
Published: กรุงเทพฯ : ธีรานุสรณ์การพิมพ์, 2530
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: ข้าราชการพลเรือน -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Physical Description: 112 หน้า ; 26 ซม.