50 ปี บนเส้นทางประชาธิปไตยไทย:

บันทึกการสัมมนาวิชาการในวาระฉลองกรุงรัตนโกสินทร์และรำลึกกึ่งศตวรรษประชาธิปไตยไทย /

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

No Cover Image
Other Authors: สถาบันวิจัยสังคมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Format: BOOKS
Language:
Published: กรุงเทพฯ : เจริญวิทย์การพิมพ์, 2526
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: ไทย –– การเมืองและการปกครอง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Thai Stack (2nd Fl.)

Call Number: JC243 ห515 2526
Copy 2
Available

Call Number: JC243 ห515 2526
Copy 1
Not available