วิวัฒนาการของเรื่องสั้นในเมืองไทยตั้งแต่แรกจนถึง พ.ศ. 2475 /

สุดารัตน์ เสรีวัฒน์

No Cover Image
Main Author: สุดารัตน์ เสรีวัฒน์
Other Authors: กรมการฝึกหัดครู
Format: BOOKS
Language:
Published: กรุงเทพฯ : หน่วยศึกษานิเทศก์ กรมการฝึกหัดครู, 2522
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: เรื่องสั้น –– ประวัติและวิจารณ์ –– ไทย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Thai Stack (2nd Fl.)

Call Number: PN3373 ส769ว 2522
Copy 1
Available