การท่องเที่ยวและการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว /

นิคม จารุมณี

No Cover Image
Main Author: นิคม จารุมณี
Format: BOOKS
Language:
Published: กรุงเทพฯ : ภาคพัฒนาตำราและเอกสารวิชาการหน่วยศึกษานิเทศก์ กรมการฝึกหัดครู, 2535
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Series: ตำรา-เอกสารวิชาการ ; ฉบับที่ ; 53.
Subjects: อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
การท่องเที่ยว
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Thai Stack (2nd Fl.)

Call Number: G155 น553ก 2535
Copy 1
Available