วัดในกรุงเทพฯ:

การเปลี่ยนแปลงในรอบ 200 ปี [พ.ศ. 2325-2525] /

เนตรภิศ นาควัชระ ; ปินนาถ บุนนาค, จุลทัศน์ พยาฆรานนท์,

No Cover Image
Main Author: เนตรภิศ นาควัชระ
Other Authors: ปิยนาถ บุนนาค, จุลทัศน์ พยาฆรานนท์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2525
Subjects: วัด
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Thai Stack (2nd Fl.)

Call Number: DS589.B3 น785ว 2525
Copy 1
Available