การศึกษาและรวบรวมวรรณกรรมพื้นบ้านภาคตะวันออก, ระยะต้น = A study of the folk literature of eastern Thailand initeal phase /

ทัศนีย์ ทานตวณิช...[และคนอื่น ๆ]

No Cover Image
Other Authors: ทัศนีย์ ทานตวณิช
Format: RESEARCH
Language:
Published: บางแสน : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน, 2522
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: วรรณกรรมพื้นบ้าน
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: PL4221 ร451 2522
Copy 2
Available
Copy 1
Available

Humanities, Research

Call Number: PL4221 ก522 2522
Copy 3
Available