คุณภาพและคุณธรรมในการพัฒนาประเทศ /

สัญญา สัญญาวิวัฒน์ ; ภาควิชาสังคมและมนุษยวิทยา คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Main Author: สัญญา สัญญาวิวัฒน์
Other Authors: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะรัฐศาสตร์ ภาควิชาสังคมและมนุษยวิทยา
Format: BOOKS
Language:
Published: กรุงเทพฯ : ภาควิชาสังคมและมานุษยวิทยา คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2527
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.
Subjects: การเปลี่ยนแปลงทางสังคม
การพัฒนาชนบท –– ไทย
ไทย –– ภาวะสังคม
ญี่ปุ่น –– ภาวะสังคม
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Call Number: HN700.55.Z9C6 ส558ค
Copy 2
Not available